“Strateški plan za razvoj škole i poboljšanje kvalitete vaspitno-obrazovnog rada 2012-2016”

Kako je obrazovanje ključ budućeg razvoja i kvaliteta života, neophodan je i stalni razvoj i usklađivanje istog sa potrebama savremenog društva. Sve ovo moguće je realizovati samo ako obezbjedimo osnovne uslove za rad, dovoljan broj stručno osposobljenih nastavnika i stručnih saradnika, i ostanemo otvoreni prema savremenim promjenama uz kritičku analizu istih.

 • STRATEŠKI PLAN ZA RAZVOJ ŠKOLE I POBOLJŠANJE KVALITETA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA (ZA PERIOD 2012 – 2016.GODINE)

 

 

Kako je obrazovanje ključ budućeg razvoja i kvaliteta života, neophodan je i stalni razvoj i usklađivanje istog sa potrebama savremenog društva. Sve ovo moguće je realizovati samo ako obezbjedimo osnovne uslove za rad, dovoljan broj stručno osposobljenih nastavnika i stručnih saradnika, i ostanemo otvoreni prema savremenim promjenama uz kritičku analizu istih.

 

Naš osnovni cilj je stvoriti modernu školu u koju učenici rado dolaze.

 

TABELARNI PREGLED PLANIRANIH AKTIVNOSTI

 

 

RED. BROJ

PLANIRANE AKTIVNOSTI

REALIZACIJA

 1. 1.      
Renoviranje sale za fizičko vaspitanje u centralnoj školi  
 1. 2.      
Izmjena podova u PO Gomjenica  
 1. 3.      
Izgradnja  prilazne rampe za invalidna lica u CŠ  
 1. 4.      
Popravka postojeće ograde  školskog dvorišta  
 1. 5.      
Osposobljavanje sporednog ulaza za prilaz velikim vozilima  
 1. 6.      
Uključivanje roditelja u život  i rad škole  
 1. 7.      
Sanacija igrališta u centralnoj školi  
 1. 8.      
Sanacija igrališta u Gomjenici  
 1. 9.      
Edukacija roditelja škole  
 1. 10.                        
Opremanje kabineta i specijalizovanih učionica neophodnim nastavnim sredstvima  
 1. 11.                        
Pounjavanje biblioteke u matičnoj školi  
 1. 12.                        
Opremanje biblioteke u PO Gomjenica  

 

 

 

 

Pored svega gore navedenog, kojim obezbjeđujemo materijalne uslove za rad, neophodno je i slijedeće:

 

 • obezdjediti permanentno stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika u cilju daljeg unapređenja nastave i vaspitno-obrazovnog procesa
 • izraditi interni plan i program stručnog usavršavanja nastavnika za period od 4 godine
 • redovno provoditi vrednovanje i samovrednovanje rada škole
 • kontinuirana edukacija nastavnika za primjenu novih nastavnih tehnologija uz povećanje informatičke pismenosti nastavnika
 • obezbjediti adekvatnu pedagoško-psihološku podršku i pomoć učenicima, roditeljima i nastavnicima
 • vršiti istraživanja u cilju uočavanja i rješevanja postojećih problema i nedostataka
 • ostvariti pozitivnu saradnju sa drugim školama iz regiona, lokalnom zajednicom i širom društvenom sredinom, vladinim i nevladinim organizacijama, isl.
 • učestvovati, ali i organizovati različite kulturno javne manifestacije

 

 

Na kraju školske godine direktor i stručni saradnici podnose Nastavničkom vijeću i Školskom odboru izvještaj o realizovanim aktivnostima u toku te školske godine.