ŠTA ČUVAJU NAŠI MUZEJI

Ovaj rad je osvojio II mjesto na Federalnom takmičenju u kategoriji fotografija

Za ovogodišnji projekat “Šta čuvaju naši muzeji”(Dani Evropskog naslijeđa) naša učenica Berina Kličić odlučila je da piše o Cazinjaninu,koji je u amanet svojim građanima ostavio bogatu kolekciju predmeta iz naše bosanskokrajiške kulture i tradicije.
Riječ je o Hasibu Mujadžiću (Haski Džaninom). Iako je po zanimanju bio konobar, jako je volio kulturu svog naroda pa se i posvetio sakupljanju predmeta iz naše bogate kulture i tradicije. Kako je saznala iz razgovora sa njegovom suprugom Elzom,najveći broj sakupljenih eksponata porijeklom je iz Šturlića i njegove okoline. Međutim,tu se nalaze i predmeti iz ostalih dijelova BiH,koje je dobivao na poklon. Svojevremeno je bio i muzičar,pa odatle i ljubav prema lijepoj pjesmi-sevdalinci i folkloru.Zbog toga kažemo da je dao veliku doprinos za razvoj KUD-a “Hasan Mujezinović”. Pojedine predmete iz Haskine kolekcije možete vidjeti u njegovoj porodičnoj kući na adresi Cazinskih brigada 46. Trenutno se eksponati koriste kao rekviziti u snimanju filma “Put Kestena” Mirsada Ćatića Čuperka.

Drugu nagradu u kategoriji dokumentarističkog rada osvojio je rad naših učenica Majde Avdić i Dženite Petrović pod nazivom “ARHIV USK”. Za uspješnu realizaciju ovog projekta učenice su zajedno sa svojom nastavnicom Edinom Hadžić (profesoricom bosanskog jezika i historije) posjetile Arhiv USK i obavile opsežan razgovor sa direktorom ove ustanove mr.Fikretom Midžićem. Ovom prilikom mogle su se upoznati sa brojnom arhivskom građom koju čuva ovaj muzej. Zanimljivo je za izdvojiti da su ovdje pohranjeni dokumenti još od perioda srednjovjekovne Bosne (osmanski period ), preko austrougarske okupacije…do danas. Uglavnom to je orginalna građa, koja osvjetljava našu prošlost,dešavanja na ovim prostorima, kretanja stanovništva,granične sukobe,ratove…
Posebno opisuje stare gradove, jer najveća koncentracija starih gradova u Evropi je u području
Cazinske krajine, gdje ima preko 70 starih gradova. Naše učenice su izdvojile nekoliko najstarijih dokumenata iz Arhiva i predstavile ih u svom radu.