Sprovođenje ankete o razlozima izostajanja učenika sa nastave

Sprovođenje ankete o razlozima izostajanja učenika sa nastave

U toku protekle školske godine u Gimnaziji “Ismet Mujezinović” je povećan broj izostanaka učenika s nastave. Upravu škole, ali I predstavnike Vijeća učenika su zanimali razlozi toga te je odlučeno da se uradi anketa sa svim učenicima ove škole o razlozima izostajanja učenika sa nastave.

U nastavku vam predstavljamo rezultate naše ankete:
45% učenika se izjasnilo da na nastavu ne dolaze radi bolesti
25% učenika se izjasnilo da na nastavu ne dolaze zbog nespremnosti za provjere znanja
10% učenika se izjasnilo da na nastavu ne dolaze jer je smatraju dosadnom

20% učenika je priznalo da ne govori roditeljima za izostanke sa nastave.
Neki od ovih rezultata su uistinu neočekivani, pa smo uradili sljedeće:
1. Pozivajući se na Zakon o obrazovanju u Pravilnik škole je dodato da se pismene provjere znanje mogu vršiti samo tri puta sedmično, ted a učenik ne može dobiti više od tri ocjene dnevno I više od jedne ocjene za vrijeme jednog časa. Na ovaj način smo željeli smanjiti “teret” učenicima I samim tim smanjiti broj izostanaka zbog nespremnosti za provjere znanja.

2. Organizovali smo radionice pod nazivom “Učenje je cool” na kojima smo predstavili učenicima naše škole kako učenje može biti zabavno, te da se kroz njega mogu saznati brojne informacije od velikog značaja. Cilj je bio predstaviti učenicima učenje više “cool” od tračenja vremena.

3. Sa profesorima Gimnazije “Ismet Mujezinović” vršene su radionice kroz koje su prikazane prednosti praktične nastave I grupnog rada, te smo na ovaj način željeli poboljšati kvalitet nastave u ovoj ustanovi. Cilj je bio zainteresovati učenike u nastavnom procesu, te smanjiti broj izostanaka učenika koji su se izjasnili da na nastavu ne dolaze zbog dosadnih predavanja.

4. Na svim roditeljskim sastancima, razredne starješine su predstavile program rada škole roditeljima, ali i broj izostanaka njihove djece. Roditeljima je putem video klipova pokazano nekoliko načina na koje mogu “pratiti” svoje dijete i njegov redovit dolazak u školu.
Kroz ove aktivnosti željeli smo ojačati suradnju između učenika, profesora i roditelja naše škole.