“Savjetovanje RPZ za nastavnike srpskog i matematike”

U avgustu mjesecu je održano savjetovanje za nastavnike srpskog jezika i matematike. Domaćin je bila naša škola. A savjetovanje je bilo na regionalnom nivou, tako da smo imali priliku se pokazati kao pravi domaćini i taj zadatak smo i ispunili.