SAVJET UČENIKA OŠ SVETI SAVA-PROGRAM RADA

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
IX X XI XII I II III IV V VI VII
Упознавање ученика са циљевима и задацима Савјета ученика    x
Правила и програм рада Савјета ученика    x
Избор органа Савјета ученика    x
Обиљежавање значајних датума (“Дјечије недјеље”, “Међународни дан толеранције”,”Међународни дан дјетета”, Дана борбе против СИДЕ, Дана Савјета ученика, 5.децембар, 8.марта – Дана жена,    x    x    x    x
Организовање радионице актуелне теме тему    x    x
Организовање дискусија на различите теме    x    x    x
Успостављање односа са Савјетом ученика других школа    x
Израда плаката који промовише рад овог тијела, те права и обавезе ученика    x
Уређење паноа    x
Коментарисање функционисања наставног процеса    x
Организовање и реализација хуманитарне акције “Једно дијете, један слаткиш”    x
Организација и учешће у предстојећим културним дешавањима у школи    x    x
Анализа успјеха полугодишњег рада    x
Приједлози мјера за унапређење наставног процеса и успјеха ученика    x
Приједлози мјера за унапређење наставног процеса и успјеха ученика    x
Истраживачке дјелатности о познавању Општине у којој живимо    x
Израда плана о побољшању партнерских односа између ученика и наставника    x
Учешће у уређењу школског листа    x
Организација и хуманитарне акције поводом Васкрса и њена реализација    x    x
Ангажовање на пољу екологије, обиљежавање Дана планете земље    x
Пружање помоћи Еколошкој секцији при уређењу школског дворишта    x
Учешће у раду Комисије за избор ученика генерације    x
Учешће у организацији излета за све ученике школе    x    x
Учешће у организацији матурске вечери    x
Организовање акције прикупљања уџбеника и њена реализација    x    x
Анализа рада Савјета ученика     x