Savjet učenika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Medicinskoj školi Savjet učenika postoji od 2003. god. Svaki razred ima predstavnika u Savjetu, tj.22 odjeljenja – 22 predstavnika.

Koordinator za rad sa Savjetom učenika je Popović Tijana, prof. u saradnji sa stručnom službom škole.

Predsjednik Savjeta učenika: Pavlović Jelena (IV2)

Zamjenik predsjednika:Tešanović Divna(II6)

Sekretar:Bojinović Goran(I3)

U školskoj 2012/2013. Savjet je rekonstituisan. Predsjednik Savjeta je Rajka Šušković, učenica III1, zamjenik je Dajana Nakić (IV2), sekretar je Nadja Junuzović (I1). Savjet učenika broji 21 člana.

Savjet učenika ima Poslovnik u radu, te Godišnji plan i program.

Godišnji program rada istaknut je na oglasnoj tabli Savjeta učenika,radi informisanja i praćenja realizacije ciljeva i zadataka.

Izvještaj o radu Savjeta učenika se može pogledati na web stranici naše škole www.medicinska-doboj.com.

Funkcija Savjeta učenika:

-promovisanje i zaštita prava učenika

-saradnja sa stručnim i upravnim organima skole,te Savjetom roditelja

-promovisanje interesa škole u društvenoj zajednici

-promovisanje aktivizma.

Savjet učenika sarađuje sa Savjetom roditelja, Školskim odborom i Nastavničkim vijećem.

Ostvarena je saradnja sa upravom škole.Savjet učenika učestvuje i izradi programa ekskurzija, Godišnjeg programa rada škole, prisustvuju sjednicama Nastavničkog vijeća kada se analizira uspjeh učenika u učenju i vladanju (kraj prvog i drugog polugodišta), prisustvuju sjednicama Školskog odbora, kada se usvaja Godišnji program rada škole, analiza uspjeha u učenju i vladanju i kada se rješavaju žalbe učenika, sarađuju sa NVO i EUFOR-om.

 

 

 

 

 

 

 

Neke od značajnijih aktivnosti u prethodnoj školskoj godini bile su:

 • Promocija rada Savjeta učenika za učenike nižih odjeljenja naše škole  putem posjete časovima odjeljenske zajednice od strane starijih učenika, članova Savjeta;
 • Savjet učenika zajedno sa Civitas sekcijom, Dramskom sekcijom, Informatičkom, Recitatorskom sekcijom je obilježio Nedjelju dječijih prava u holu škole, izložbama, prezentacijom i priredbom;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Održavanje okruglog stola na temu:  „Volonterizam i aktivizam dobojskih srednjoškolaca“  kojem su prisustvovali: predsjednici Savjeta učenika dobojskih srednjih škola, pedagog škole, predsjednik Školskog odbora, predsjednik omladinske organizacije lokalne zajednice (1.11.2011 godine)
 • Obilježen je  1.decembar , Dan borbe protiv side u Centru za kulturu u našem gradu i u holu škole,  zajedno sa Sekcijom zdravstvenog prosvjećivanja, Crvenog krsta, Dramskom, Recitatorskom, Informatičkom sekcijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Akcija  „Jedan slatkiš – jedno dijete“ (decembar 2011.), gdje su učenici svih odjeljenja prikupljali igračke i slatkiše, u saradnji sa Sekcijom zdravstvenog prosvjećivanja, mjerenjem krvnog pritiska u gradskom parku  zaradili određen iznos novca za kupovinu slatkiša.

 

 

 

 

 

 

 

 • Organizacija i obilježavanje 8. marta – Dana žena u vidu priredbe u školskom holu;
 • Aktivno učestvovanje u promociji NVO sektora (NVO Topeer, UG PrimaNatura itd);
 • Obilježavanje Svjetskog dana Roma, zajedno Civitas sekcijom
 • Učestvovanje u održavanju Dana  otvorenih vrata, gdje je naša škola organizovala promociju svojih zanimanja učenicima završnih razreda osnovnih škola;
 • U saradnji sa Informatičkom sekcijom Savjet učenika je organizovao Karaoke takmičenje u sklopu održavanja Dana za roditelje ;

 

 

 

 

 

 

 

 • Učestvovanje predsjednika Savjeta učenika u biranju učenika generacije na kraju školske 2011/2012 godine.

 

Plan rada Savjeta učenika za 2012/2013.

Septembar

Biranje rukovodstva Savjeta

Upoznavanje sa novim članovima Savjeta učenika

Priprema za održavanje radionica u odjeljenjima prvih razreda na temu: Savjet učenika Medicinske skole

Promocija vannastavnih aktivnosti Škole (sekcija).  Predavanje ce biti održano na temu: „ Talenti škole“

Oktobar

Analiza uspjeha učenika prethodne školske godine

Priprema za edukaciju „ Unapređenje učenika“

Edukacija za prve i druge razrede na temu: „ Polno prenosive bolesti“ koju će održati licencirani edukatori  nevladine organizacije ToPeeR (učenici Medicinske škole)

Novembar

Pripreme za održavanje 1. decembra

Ulična kampanja u cilju zaštite zdravlja (mjerenje krvnog pritiska, pulsa, nivoa šećera u krvi)

Decembar

Organizovanje manifestacije povodom 1. Decembra, Svjetskog dana borbe protiva AIDS-a

Skupljanje slatkiša i novca za nezbrinutu djecu i djecu s posebnim potrebama . Akcija: „ Jedan slatkiš, jedno dijete“

Podjela paketića

Januar

Analiza uspjeha učenika Medicinske škole u prethodnoj školskoj godini

Edukacije na temu: „ Prevencija raka grlića materice“.

Učešće i doprinos Savjeta učenika u obilježavanju školske slave

Februar

Pripreme za obilježavanje 8. marta ( Dan žena)

Priprema za održavanje „manifestacije“  u našoj školi, na temu: „ Družimo se i sklapajmo prijateljstva u našoj školi“.

Mart

Organizovanje kreativne izložbe na temu 8. mart ( Dan žena)

Obilježavanje 8. Marta, Dana zena u Centru za kulturu i obrazovanje u Doboju

April

Učešće Savjeta učenika u odlasku prvih, drugih i četvrtih razreda na izlet

Priprema za održavanje 9. maja , Dana srednjoškolaca

Maj

Učešće Savjeta učenika u pripremanju odlaska trećih razreda na ekskurziju

Obilježavanje 9. maja, Dana srednjoškolaca

Juni

Karaoke takmičenje

Sumiranje rada Savjeta učenika u prethodnoj školskoj godini