Savjet roditelja

 

 

 

 

 

 

 

 

Savjet roditelja u školskoj 2011/2012. ima 22 člana-iz svakog odjeljenja po jedan predstavnik roditelja.

Koordinator za rad Savjeta roditelja je Tanja Radišković, u saradnji sa stručnom službom škole.

Predsjednik Savjeta roditelja: Radmila Radojčić (IV2), dipl.pravnik

Zamjenik predsjednika: Klaudija Savić (III2)

Sekretar: Gordana Milkić (II2)

Savjet roditelja ima Pravilnik, Poslovnik o radu Savjeta roditelja i Godišnji program rada.

Savjet roditelja je u školskoj 2012/2013.godini rekonstituisan na sjednici od 17.10.2012. Ima 21 člana.

Predsjednik Savjeta roditelja: Nada Lazić (II1), magistar pravnih nauka

Zamjenik i sekretar su ostali isti.

Na istoj sjednici je usvojen program rada Savjeta roditelja za školsku 2012/2013.

Aktivnosti:

 • 24.10.2011. Savjet roditelja je analizirao uspjeh učenika na kraju prethodne školske godine i dao preporuke unapređenja vaspitno-obrazovnog rada
 • u prepunoj sali Centra za kulturu, u saradnji sa Savjetom učenika, pedagoško-psihološkom službom, rukovodiocima sekcija, nevladinim organizacijama (Toopeer, Viktorija) , ljekarima-gostima, realizovana manifestacija Dan borbe protiv AIDS-a, 01.12.2011.
 • zajedno sa Savjetom učenika, Savjet roditelja je inicirao i uputio prema Ministarstvu prosvjete i kulture RS promjenu člana 7, stava 7, Pravilnika o 40-satnoj radnoj nedjelji , da jedan razrednik bude od prvog do četvrtog razreda 29.11.2011. Na istoj sjednici je razmatran i usvojen Pravilnik o praćenju i pravdanja izostanaka učenika u Medicinskoj školi, u čijoj izradi je učestvovao i Savjet učenika.
 • u saradnji sa Savjetom učenika realizovana akcija “Jedan slatkiš -jedno dijete”, decembar 2011.
 • 22.12.2011. Savjet roditelja je izabrao predstavnike roditelja u projektu “Najdemokratičnija škola”. U martu mjesecu su roditelji- Radmila Radojčić i Gordana Milkić aktivno učestvovali u edukaciji vezanoj za projekat.
 • 12.do16.03.2012. realizovana je aktivnost “Roditelj, gost odjeljenja”. Gost-roditelj u školi je Radenka Marković, dr porodične medicine
 • u sklopu programske aktivnosti Dan za roditelje realizovana je edukacija za roditelje na zajedničkom roditeljskom sastanku za prve razrede, 05.04.2012. -Adolescencija
 • edukacija na zajedničkom roditeljskom sastanku za druge razrede 04.04.2012.-Uloga školskog pedagoga/psihologa u njegovanju nenasilnih odnosa među vršnjacima s ciljem zdravog odrastanja.Roditelji su evaluirali edukacije pozitivnim ocjenama i preporučili sadržaje novih psiholoških tema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • na prijedlog Savjeta učenika, roditelji su učestvovali u obogaćivanju bibliotekarskog fonda novčanim sredstvima
 • 27.04.2012.izabran je predstavnik iz reda Savjeta roditelja u komisiju za izbor učenika generacije
 • 24.05.2012.je realizovana aktivnost Dan otvorenih vrata u organizaciji Savjeta učenika, Savjeta roditelja i stručne službe škole
 • roditelji aktivno učestvovali u pripremi i organizaciji stručne posjete učenika zubno-stomatološkog zanimanja klinici NIGUERA i zubotehničkoj laboratoriji Claudio Zancano u Milanu, Italija,koja je realizovana od 1.do 09.06.2012.
 • u školskoj 2011/2012.Savjet roditelja je aktivno učestvovao u odabiru destinacije maturske ekskurzije

Aktivan doprinos roditelji dali u obezbjeđenju i zaštiti učenika za vrijeme boravka u školi, iniciranjem obnove pješačkog prelaza na ulici, vertikalne signalizacije i osvjetljenja ulice.