SARADNJA VLADINOG I NEVLADINOG SEKTORA – „ŠTA ODRASLI NE RAZUMIJU“

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske predstavnici Humanitarne organizacije „GENESIS PROJECT“ iz Banja Luke posjetili su našu školu u sklopu realizacije projekta „Šta odrasli ne razumiju“.  Za učenike osmog i devetog razreda u okviru časova odjeljenjske zajednice zajednički smo realizovali temu „Prevenicija polno prenosivih bolesti“ i na interesantan način približili učenicima koliko je bitan rad na prevenciji i koje su to istine i zablude u vezi sa polno prenosivim bolestima.

Takođe, za učenike osmog i devetog razreda održana je kratka poučna predstava u kojoj su osim predstavnika NVO „Genesisi project“ učestvovali i glumci iz Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Još jednom se pokazalo da je saradnja sa nevladinim sektorom veoma značajna, te da zajedničkim radom i saradnjom možemo vaspitno i obrazovno pozitivno djelovati na djecu osnovnoškolskog uzrasta.