Saradnja sa partnerskim školama u okviru REC projekta

U okviru ovog projekta mnogo smo naučili,družili se i stekli prijatelje iz svih 25 škola uključenih u Projekat.

Sa nekima smo se susretali na seminarima u okviru projekta a a sa nekima smo ostvarili bližu sardnju(škole iz Ilijaša,Kolašina i Užica) pa smo posjetili jedni druge!