Saradnja sa Ombudsmanom za djecu Republike Srpske

http://www.djeca.rs.ba/uploaded/Poseban%20izvje%C5%A1taj%20Prosjacenje.pdf

Učenici 6. razreda Osnovne škole „Kozarska djeca“ u Gradišci su u sklopu predmeta Demokratija i ljudska prava, u projektu „Ja građanin“ prepoznali važnost problema prosjačenja djece i iskazali potrebu da  i sami  doprinesu  njegovom rješavanju. Participacija djece u  školi i lokalnoj zajednici izuzetno je važna, jer ne samo da djeca prepoznaju problem i da mogu doprinijeti njegovom rješavanju, već njihovo adekvatno uključivanje u svaki problem koji se njih tiče, uči ih o odgovornosti, od najranijeg uzrasta i prema sebi i prema drugima.

Učenici ove škole su  svjedoci situacija kada njihovi vršnjaci, djeca romske populacije,  hodaju po gradskim ulicama i prose u vrijeme kad treba da su u školi. To ih je podstaklo da se aktivno uključe u prevenciju i da sami doprinesu povratku njihovih vršnjaka  u školske klupe. Kroz projekat „Romska djeca u školi, ne na ulici“ nastoje da doprinesu rješavanju ili smanjenju pojave rizičnog ponašanja ove populacije i doprinesu boljem razumijevanju ovog problema kod građana njihove opštine.

Osnovna škola „Kozarska djeca“ je pored projekta „Ja građanin“ pokrenula i druge aktivnosti koje su imale za cilj pomoć djeci romske  populacije u uključivanju u vaspitno-obrazovni proces.

U školskoj 2010/2011. godini u školi „Kozarska djeca“ je realizovan projekat pod nazivom „Obrazovanje je sve“. Cilj ovog projekta je bio uključivanje romske djece i drugih u redovni osnovnoškolski vaspitno-obrazovni proces. Projektne aktivnosti su organizovane i realizovane uz pomoć institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske i Mreže mladih CIVITAS-a Gradiška. Projektne aktivnosti imale su za cilj senzibilizaciju djece i odraslih za probleme romske populacije i obezbjeđivanje sredstava za djecu koja treba da su u školi a ne na ulici.

Provedene su sljedeće aktinosti:

  • Obilježavanje Dana Roma, 08.04.2011.godine, prikazivanjem filma „Mi smo saznali, a vi“  koji je nastao u okviru projekta Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini;
  • Prikupljanje odijevnih predmeta za djecu romske populacije;
  • Prikupljanje školskog pribora za djecu romske populacije;
  • Kampanja „Prihvati ruku“ realizovana u periodu od 08-10.06.2011.godine.

Za dvoje njihovih vršnjaka romske populacije organizovaće se polaganje razrednih ispita

kako bi im omogućili sticanje osnovnoškolskog obrazovanja.

Ovakvo angažovanje djece na rješavanju problema koji su sami identifikovali samo je dokaz da djeca mogu biti dobar primjer kako znak male pažnje i podrške nekada jako puno znači.

Naravno, za njihove aktivnosti imali su svu podršku njihovih nastavnika i uprave škole.

flajer “Prihvati ruku”