SARADNJA SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

Učenici  naše škole aktivisti  Crvenog krsta su u saradnji sa opštinskim i republičkim Crvenim krstom povodom “Dječije

nedjelje” uručili školski pribor učenicima specijalnog odjeljenja.

.