Samovrednovanje stanja demokratičnosti škole

 

IZVJEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU STANJA DEMOKRATIČNOSTI ŠKOLE

 

Samovrednovanje je izvršeno metodom upitnika na uzorku od 250 ispitanika,u dvije interesne grupe. Prva interesna grupa su učenici od trećeg do devetog razreda (100 ispitanika), a druga interesna grupa su roditelji i uposlenici škole ( 100 roditelja i 50 uposlenika). Izbor ispitanika je izvršen metodom slučajnog uzorka.

Tim za realizaciju projekta je modificirao pitanja u upitniku za svaku interesnu grupu. Za svako navedeno pitanje ispitanici su mogli izabrati jednu od tri ponuđene opcije: DA, NE  i  NE ZNAM. Analiza upitnika je izvršena pojedinačnim brojanjem svake zaokružene opcije. Opcija koja je zaokružena u  više od  51% upitnika unutar oblasti u cjelini , markirana  je tamnom bojom u Rezultatima i analizi upitnika  o samovrednovanju. (Rezultati i analiza upitnika u prilogu). Oblasti koje su dobile najviše odgovora „NE“ ocijenili smo kao naše slabe tačke i iz kojih će se definirati  naši prioriteti. Oblasti koje su ocjenjene sa „NE ZNAM“ su nam pokazale slabu informiranost interesnih grupa i pojedinaca, a to će svakako biti jedan od naših prioriteta.