“Romska manjina-učenje za život”

“Učenje za život” je naziv trogodišnjeg projekta za romsku manjinu u Prijedoru. Radi se o projektu župe Budžak (Savjetovalište za Rome) i Caritas-a Graz-Seckau, koji je popola financiran sredstvima Austrijske agencije za razvoj i saradnju (Austrian Developmnet Cooperation).

U okviru projekta održavane su između ostalog radionice za pomoć u školi,instrukcije za učenike,savjtovanja za profesionalnu orjentaciju. U školi “Branko Ćopić” su održane likovne radionice koje je vodio nastavnik likovne kulture Aleksandar Mugoša. Učenici su mogli pokazati svoje umjetničke i kreativne sposobnosti, što je rezultiralo raznim fotografijama i skulpturama. Ovaj vid radionice je doprinjeo izgradnji sampouzdanja i osjećaja vrijednosti kod romske djece i učenika.

        v

                         Sebastiano, Robert i Đuliano izrađuju masku od gipsa      Rezultat radionice-sretna djeca

Nastavnik Aleksandar Mugoša naslikao je osmijeh na dječijim licim
Slike govore o njihovoj sposobnosti i kreaciji

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NACIONALNE MANJINE SU DIO NAS