REALIZACIJA PROJEKTA “DOSITEJ” U NAŠOJ ŠKOLI

Proširujući naše dosadašnje shvatanje okruženja u kojem učimo, da u stvari, to okruženje ne predstavlja samo fizički prostor, daje nam mogućnost da učenicima obezbijedimo više mogućnosti za napredak u učenju.

Ove školske godine učenici naše škole dobili su priliku da rade u kompjuterizovanim učionicama, zahvaljujući projektu „Dositej“ koji se realizuje u našoj školi.

Naime, krajem drugog polugodišta školske 2011/2012. godine u 9 učionica instalirano je po 25 malih laptopa (ukupno 225 malih laptopa) i 9 nastavničkih laptopa. Oprema je instalirana u 8 učionica u Centralnoj školi u Trnu i 1 učionici u PO Glamočani.

Projekat „Dositej“ realizuje se uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske i Lanaco informacione tehnologije d.o.o.

Cilj projekta „Dositej – Učenje po modelu 1:1 za osnovne škole u Republici Srpskoj“ je promovisanje interaktivnog učenja pomoću IKT-a (informacijsko-komunikacijskih tehnologija) i ulaganje u učenje 21. vijeka, kao i objedinjavanje tehnoloških i pedagoških alata sa ciljem poboljšanja obrazovanja u smislu:

 

***Učenici ispoljavaju više angažovanosti i motivacije (ključni faktori za učenje)

–         stiču vještine 21. vijeka

–         učenje izvan školskih zidova

–         konkurentnost na globalnom tržištu

***Nastavnici zauzmu pozitivan stav i izraze spremnost za stalno učenje i unaprjeđenje svog rada i znanja

–         osavremanjavanje nastave

–         efikasnija priprema časova i provjera znanja

–         nastavnici postaju „instruktori“

***Roditelji uspostave bolju interakciju sa djecom i nastavnicima, tj. da aktivnije učestvuju u obrazovanju djece.

Osamnaest nastavnika prošlo je organizovanu obuku kako bi dobili osnovne instrukcije o korišćenju opreme i kako bi učenicima učinili interesantnijim usvajanje novih sadržaja.

Zahvaljujući projektu „Dositej“ naši nastavnici imaju priliku da osavremene nastavni proces, te da učenicima učine interesantnijim usvajanje novih sadržaja i sistematičnije provjeravaju stečena znanja.