RAZVOJNI PLAN JU OŠ “Desanka Maksimović” TRN U PERIODU 2012-2016. G.

U septembru mjesecu tekuće godine završili smo izradu Školskog razvojnog plana.

Razvojni plan škole je strateški plan razvoja  koji sadrži prioritete u ostvarivanju vaspitno- obrazovnog rada, plan i nosioce aktivnosti, resurse, vrijeme realizacije planiranih aktivnosti i druga pitanja od značaja za razvoj ustanove.
Razvojni plan je, između ostalog, donijet na osnovu izveštaja o samovrednovanju (interna evaluacija)  i izveštaja o ostvarenosti standarda (eksterna evaluacija), kao  i drugih indikatora kvaliteta rada škole.

 SADRŽAJ ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA

UVOD

KRATAK PROFIL ŠKOLE

Osnovni podaci o školi

Istorijat škole

Specifičnosti škole

PREGLED POSTOJEĆIH RESURSA ŠKOLE

Materijalno-tehnički resursi

Ihformatička-tehnološka (IT) i multimedijalna oprema

Ljudski resursi škole

Broj učenika po razredima u prethodne četiri godine

Broj učenika po razredima u vrijeme izrade Školskog razvojnog plana

EVALUACIJA RADA U ŠKOLI: INTERNA I EKSTERNA

Interna evaluacija

Eksterna evaluacija

SWOT ANALIZA

MISIJA, VIZIJA I PRIORITETNE OBLASTI RAZVOJA ŠKOLE

Misija

Vizija

Prioritetne oblasti školskog razvojnog plana i vrijeme realizacije

ZAKLJUČAK

UKRATKO: IZVOD IZ ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA ZA PERIOD 2012-2016. GODINA

MISIJA, VIZIJA I PRIORITETNE OBLASTI RAZVOJA ŠKOLE

Misija 

Osnovna misija naše škole je  sigurno i bezbjedno okruženje za svakodnevni boravak, usvajanje znanja, osposobljavanje i rad. Želimo da obrazovanje i vaspitanje stečeno u našoj školi bude dobara osnova i  podsticaj za razvoj ličnosti naših učenika, njihove kreativnosti, takmičarskog duha, kritičkog mišljenja i razmišljanja. Postojimo da bi smo pružili kvalitetna znanja, razvili vještine i navike i osposobili djecu za svakodnevne životne zadatke.

 

Vizija 

 • Želimo sigurnu i otvorenu školu  za sve učenike, roditelje, nastavnike i ostale radnike u školi.
 • Želimo školu koja promoviše pozitivne vrijednosti u društvu i podstiče saradnju sa okruženjem.
 • Želimo školu koja će ići u susret društvenim promjenama, u kojoj će unutrašnja reforma stalno trajati.

*ŽELIMO ŠKOLU KOJA TRAJE I UČI*

U našoj školi želimo da obrazujemo učenike pridržavajući se četiri osnovna stuba znanja:

 • Učenje za znanje – /cilj je usvajanje uobičajenih znanja, želja za proširenjem znanja i potreba za cjeloživotnim učenjem/
 • Učenje za rad – /cilj je naučiti učenika da prepozna, nauči da stvori i praktično primijeni svoja znanja/
 • Učenje za zajednički život -/cilj je razvijanje osjećaja razumijevanje drugih ljudi  i poštovanje međuzavisnosti ljudi/
 • Učenje za postojanje -/cilj je svestrano bogaćenje čovjekove ličnosti i njegovih potencijala, pojedinačnih, porodičnih, društvenih, građanskih, stvaralačkih/

PRIORITETNE OBLASTI ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA

PRIORITETNA OBLAST 1: OSAVREMENJAVANJE NASTAVNOG PROCESA KORIŠĆENJEM NOVE RAČUNARSKE OPREME „DOSITE

Strateški Ciljevi za prioritetnu oblast 1 :

 • UČINITI UČENICIMA INTERESANTNIJE NASTAVNE SADRŽAJE I PRENIJETI NOVA ZNANJA
 • PREVAZILAŽENJE SLAOSTI TRADICIONALNOG FRONTALNOG RADA USMJERENOG NA PROSJEČNOG UČENIKA TAKO DA SVAKO MOŽE SAVLAŽIVATI ZNANJA PREMA SOPSTVENIM POTREBAMA I MOGUĆNOSTIMA
 • USPJEŠNO VOĐENJE UČENIKA KROZ PROCES STICANJA ZNANJA, TE VRAĆANJE NA PRETHODNO GRADIVO AKO U NJEMU IMA PRAZNINA I DAVANJE DOPUNSKIH INFORMACIJA
 • KVALITETNA POVRATNA INFORMACIJA O NAPREDOVANJU UČENIKA ŠTO OMOGUĆAVA DA SE NASTAVNIM PROCESOM POUZDANO UPRAVLJA
 • OBJEKTIVNO OCJENJIVANJE UČENIKA
 • MIJENJANJE ULOGE NASTAVNIKA, NASTAVNICI SU PRIJE SVEGA ORGANIZATORI I VODITELJI NASTAVE A TEŽIŠTE NJIHOVOG RADA JE NA PRIPREMANJU

 

PRIORITETNA OBLAST 2: MEĐULJUDSKI ODNOSI U ŠKOLI (učenik-učenik, nastavnik-učenik, nastavnik-roditelj)

Strateški ciljevi za prioritetnu oblast 2:

 • PROMOVISANJE VRIJEDNOSTI DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA I ODGOVORNOSTI, PRAVEDNOST, JEDNAKOST, KULTURNA RAZLIČITOST, SARADNJA, SOLIDARNOST I NENASILJE
 • USPOSTAVLJANJE ATMOSFERE SIGURNOSTI; NASILJE, ZLOUPOTREBA NARKOTIKA, KONZUMACIJA ALKOHOLA I CIGARETA SE PREVENIRAJU,  KONTROLIŠU I SANKCIONIŠU
 • POSTIZANJE VISKOKOG NIVOA INDIVIDUALNE I KOLEKTIVNE ODGOVORNOSTI ZA INDIVIDUALNI I KOLEKTIVNI USPJEH
 • USPOSTAVLJANJE ODNOSA IZMEĐU UČENIKA NASTAVNIKA I RODITELJA KOJE KARAKTERIŠE OTVORENOST, MEĐUSOBNO POŠTOVANJE, DEMOKRATSKA KULTURA I SARADNJA
 • NJEGOVANJE RAZLIČITOSTI I ZABRANA BILO KAKVE FORME OBEZVRJEĐIVANJA I DISKRIMINACIJE UČENIKA PO OSNOVU POLA, NACIJE ILI ETNIČKE PRIPADNOSTI, RELIGIJE, JEZIKA, RASNE PRIPADNOSTI ILI SPOSOBNOSTI
 • PRAĆENJE I UČESTVOVANJE UČENIKA U RJEŠAVANJU SLUČAJEVA ISKLJUČIVANJA, MARGINALIZACIJE I DISKRIMINACIJE
 • OVLADAVANJE METODAMA, MJERAMA I PROCEDURAMA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SUKOBA SA KOJIMA SU SVI DOBRO UPOZNATI I KOJE SE REDOVNO PRIMJENJUJU NA SVIM NIVOIMA

PRIORITETNA OBLAST 3: SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKOG OTVORENOG I ZATVORENOG PROSTORA

Strateški Ciljevi za prioritetnu oblast 3 :

 • BEZBJEDNOST I SIGURNOST UČENIKA I NASTAVNIKA;
 • UREĐIVANJE I OPLEMENJIVANJE OTVORENOG I ZATVORENOG ŠKOLSKOG PROSTORA;
 • ŠTEDNJA TOPLOTNE ENERGIJE, BOLJA IZOLACIJA PROSTORA;
 • RAZVIJANJE SARADNJE IZMEĐU ŠKOLE, MJESNE I LOKALNE ZAJEDNICE I RODITELJA;
 • POVEĆANJE ZAŠTITE UČENIKA OD ŠIRENJA ZARAZNIH I DRUGIH BOLESTI.

 

 

 

  TIM KOJI JE URADIO ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN JU OŠ “Desanka Maksimović” TRN:

* Radoslav Savanović, direktor škole,
* Mira Popović, pomoćnik direktora,
* Nataša Zvjerac, pedagog,
* Bojana Vulin, socijalni radnik,
* Novislav Tepić, predsjednik Školskog odbora,
* Zorica Ciganović, koordinator za rad Savjeta učenika,
* Božica Malinić, predsjednik Savjeta roditelja,
* Danilo Ciganović, predsjednik Savjeta učenika
 

NAPOMENA: RAZVOJNI PLAN  DOSTUPAN  JE  U  NAŠOJ  ŠKOLI.