Radionica za učenike

U saradnji sa JU vrtić “Sunce” u “Plavom cvijetu” učenici odjeljenja VII-3 sa svojom razrednicom Vildanom Halilović prisustvovali su radionici na temu prevencije i borbe protiv nasilja. Naime, ova ustanova je planirala i ponudila saradnju sa djecom viših razreda, kako bi doprinijela prevenciji i suzbijanju nasilničkog ponašanja učenika i kvalitetnijem življenju mladih.