Radionica za roditelje :)

Radionica za roditelje na temu „Ovisnost o internetu“  održana dana 27.04.2012. god.

Radionici su prisustvovali roditelji naših učenika, pedagog škole Mirsada Zaimović, te pedagog volonter Nermina Huseinović. Roditeljima je prikazana prezentacija o prednostima i manama interneta, te nekim sugestijama za pravilnu upotrebu interneta. Nakon diskusije na datu temu, roditelji su popunili anketni list sa pitanjima o upotrebi interneta od strane njihovog djeteta, te njihovim prijedlozima za prevazilaženje problema ovisnosti o internetu.

 

Power Point prezentacija koju možete preuzeti:

INTERNET-RODITELJSKI