Radionica “Adolescenija i krize adolescencije“

Realizovana je Radionica za roditelje na temu: „Adolescenija i krize adolescencije“. Cilj ove radionice  je bio:  ukazati na krize koje adolescent prolazi tokom svog razvojnog puta. Radionici je prisustvovalo 12 članova Savjeta roditelja.  Radionicu je realizovala psiholog škole Aleksandra Milić.