Projekat „Pokaži svoju kreativnost“

Urađen je Akcioni plan za prevenciju vršnjačkog nasilja u školi, za školsku 2012/2013 godinu. U sklopu ovog akcionog plana uradjen projekat „Pokaži svoju kreativnost“, koji ima za cilj da osmisli  kvalitetno provođenje slobodnog vremena učenika.