PROJEKAT “OSNAŽIVANJE MLADIH – PRISTUP U OBRAZOVANJU TEMELJAN NA RAZVOJU ŽIVOTNIH VJEŠTINA I KOMPETENCIJA”

Učenici naše škole  uzeli su učešće u realizaciji projekta „Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH“ .  Projekat je u organizaciji Omladinske informativne agencije BiH (OIA) u sklopu posebnog projekta „Osnaživanje mladih – pristup u obrazovanju temeljan na razvoju životnih vještina i kompetencija“.
Projekat se sastojao iz tri faze.
Prva faza realizovana je kroz jednodnevnu radionicu o ključnim kompetencijama i životnim vještinama, te vezi između obrazovanja i tržišta rada. Radionici su prisustvovali učenici naše škole i pedagog.
Druga faza je realizovana kroz  apliciranje sa mini projektom, koji je kasnije i odobren tj. realizovan.
Treća faza se sastojala iz BiH susreta-gdje su učenici predstavljali svoje projekte. BiH susreti održani su u martu  2012. Godine u Sarajevu.

Završnom evaluacijskom seminaru, koji je održan u junu mjesecu 2012. Godine prisustvovali su naši učenici.
Ovaj projekat omogućio je mladima da u praksi iskuse šta znače životne vještine i ključne kompetencije i koliko su važne za kasnije zapošljavanje i kakva je veza između obrazovanja i tržišta rada.