“Program zaštite o bezbjednosti učenika OŠ. Branko Ćopić”

Овим Програмом утврђују се мјере, начин и поступак заштите и безбједности ученика за вријеме одржавања васпитно-образовног процеса у згради Школе и школском дворишту и других активности које организује школа, а то су:

– за вријеме организовања екскурзија и излета;

– за вријеме извођења ваннаставних активности у организацији школе (спортска

и друга такмичења и манифестације, посјета музејима, позориштима, другим школама и организацијама);

– за вријеме док Школа не ради: државни, вјерски и остали празници; редовни распусти; нетипични штетни догађаји;

– у току посјета званичних делегација (домаћих и страних) и

– на путу од куће и Школе.

bezbjednost