“Program rada kulturnog i javnog života škole u 2012/13.godini”

Kulturni i javni život naše škole u toku ove školske godine odvijaće se u dva pravca:

a)      na nivou obrazovne ustanove,

b)   na lokalnom nivou.

 

a)           Na nivou obrazovne ustanove- tj. u okviru škole sekcije i organizacije izrađuju izložbe, izdaju školske novine preko kojih se prati rad određenih sekcija, kao i rezultati postignuti u toku mškolske godine.

Pripremaju se konkretni programi (ukojima učestvuju adekvatne sekcije)   povodom značajnih datuma za školu:

v  Prvi dan u školi (program za prvačiće),

v  Sveti Nikola- Dan dječije radosti,

v  Sveti Sava- školska slava,

v  8. mart- Dan žena,

v  Dan škole (21.maj).

Progra rada kulturnog i javnog života škole