Program interkulturalne razmjene učenika

Dana 12.10.2012. godine održan je radni sastanak uprave škole i voditelja Civitas-a sa roditeljima učenika uključenim u program Civitas-a u našoj školi. Tema sastanka bio je dogovor oko principa i načina uključivanja u realizaciju „Projekt građanin“ od strane ureda Civitas-a. Jedan od Zaključaka je taj da se podržava vid razmjene učenika te da će roditelji biti informirani o daljnjim aktivnostima.