Priznanje našoj školi – “Škola sigurno mjesto za razvoj i obrazovanje”

*Škola sigurno mjesto za razvoj i obrazovanje *

 

Naša škola učestvovala je u u projektu „Škola sigurno mjesto za razvoj i obrazovanje“ koji je NVO «Zdravo da ste» započela 2011. godine. Implementacija projekta bila je na području Republike Srpske u partnerstvu sa NVO «Genesis“ iz Banjaluke.

Cilj NVO „Zdravo da ste“ prvenstveno je da se pokrenu profesionalci koji rade u osnovnim školama u Republici Srpskoj, da stvaraju sigurno okruženje, sredinu koja podstiče razvoj djeteta i predstavlja preduslov za kvalitetno obrazovanje. Da bi ciljevi bili ostvareni, počelo se od stvaranja preduslova za rad na uspostavljanju boljih odnosa između djece, roditelja i profesionalaca u školi. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske NVO „Zdravo da ste“ razvila je Standarde za školu, sigurno mjesto koja će pružati uslove za optimalan razvoj djeteta. Zahvaljujući Standardima svaka škola može samostalno procijeniti nivo vlastitih postignuća. Cilj jeste svakako zaštita prava djetata, podizanje kapaciteta škole i uspostavljanje evaluativog procesa koji će održavati uspostavljene standarde.

Zahvaljujući učešću u ovom projektu NVO „Zdravo da ste“ predložili smo naš Projekat za male grantove koji smo simbolično nazvali „U zdravom tijelu zdrav duh“.

Od NVO „Zdravo da ste“ dobili smo materijalna sredstva u visini od 782,30 KM za realizaciju našeg projekta „U zdravom tijelu drav duh“.

Dobijena sredstva utrošili smo na nabavku podmetača i naslona za stolice, dva koša-obruča za PO Glamočani i nabavku košarkaške lopte.

 

 

 

 

NAKON USPJEŠNE SARADNJE NA PROJEKTU, POSJETA PREDSTAVNIKA „ZDRAVO DA STE“ NAŠOJ ŠKOLI, KONTINUIRANOG RADA I ANGAŽOVANJA NA PROJEKTU  SA PONOSOM ISTIČEMO DA SMO 10. OKTOBRA 2012. GODINE DOBILI PRIZNANJE I PISMO ZAHVALNOSTI, PODRŠKE I OHRABRENJA OD PREDSTAVNIKA NVO „ZDRAVO DA STE“ U KOJEM STOJI:

„Na osnovu dvije posjete školi, razgovora sa predstavnicima učenika, roditelja, nastavnika, rukovodstva škole i realizacije malog projekta, te stalnog praćenja postizanja Standarda, uručujemo Vam uvjerenje o kontinuiranim naporima na stvaranju sigurnog i podsticajnog okruženja za razvoj i obrazovanje djece.

Sa velikim zadovoljstvom ističemo da je Vaša škola u startu ispunjavala većinu zahtjeva Standarda na koje je mogla uticati. Način rada, dokumentacija, atmosfera i odnosi u školi mogu poslužiti većini škola kao model za rad i kao potvrda da su objekti, oprema i učila važne stvari, ali da suština vaspitno-obrazovnog procesa čine ljudi, djeca, njihovi učitelji, direktor, stručni saradnici i ostali odrasli, i roditelji , naravno…

Na osnovu navedenog uručujemo Vam uvjerenje o kontinuiranom naporu da škola „Desanka Maksimović“ bude sigurno i podsticajno okruženje za razvoj i obrazovanje djece.

Zahvaljujemo Vam na učešću u projektu i nadamo se da ćete i dalje ulagati sve svoje profesionalne i ljudske kapacitete kako bi škola bila mjesto koje djeca i njihovi roditelji vole, gdje se osjećaju dobro i sigurno i gdje svi zajedno stvaraju ambijent podsticajan za razvoj potencijalasvakog učenika, jer Vaša škola jeste sigurno mjesto za razvoj i obrazovanje djece“.