Posjeta Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS, Muzeju RS i Arhivu RS

U skladu sa postojećim NPP-om za istoriju učenici prvih razreda, dana 24.10.2012. posjetili su Narodnu i univerzitetsku biblioteku RS, Muzej RS i Arhiv RS, u pratnji profesora Mire Vujatović i Aleksandre Ćurčije. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci učenicima je održano kratko predavanje o istorijatu i značaju ove javne ustanove za kulturni život, a nakon toga su u pratnji bibliotekara učenici obišli biblioteku i čitaonice.

U Muzeju Republike Srpske učenici su uz pratnju muzejskog pedagoga obišli tri izložbe:

1. “Ribe, vodozemci i gmizavci naših krajeva”, koja je plod višegodišnjeg istraživanja kustosta-biologa Branislava Gašića. Izložba je upotpunjena audio-vizuelnim efektima sa clijem da se posjetiocima što vjernije prikaže i približi svijet kičmenjaka naših krajeva, kao i ljepota boja i oblika tih vrsta koje često ostaju skrivene od očiju posmatrača.

2. Izložba četiri ikone iz crkve u Livnu, koje su bile uništene tokom rata u BiH, a zahvaljujući višemjesečnom radu restauratora ponovo su zasjale u punoj ljepoti i izazvale divljenje svih učenika.

3. Stalna izložbena postavka “Od praistorije do savremenog doba”  koja obuhvata sljedeća odjeljenja: etnologiju, arheologiju, prirodnjačko odjeljenje, istorijsko, etnomuzikologiju i istoriju umjetnosti, a u okviru koje posebno mjesto zauzima izložba “Jasenovac”, koja je takođe upotpunjena audio-vizuelnim efektima.