Poduzetništvo

Naši učenici zadnje dvije godine učestvuju u projektu koji organizuje British Council. U nastavku možete pročitati više o projektu, ideji projekta te načinu na koji je projekat osmišljen.

 

Zajedno za nove generacije

Konkurencija na globalnom tržištu rada je sve veća. Da bi se nove generacije bolje pripremile za nove izazove, trebaju vještine koje će ih staviti u povoljniju poziciju kako bi osigurali i dobili dobar posao. British Council u BiH u želji da doprinese promoviranju ovih vještina organizuje takmičenje u poduzetništvu za srednjoškolce.

Prvi krug takmičenja

Prvi krug takmičenja održava  se virtuelno: timovi  šlalju svoje zadatke putem e-maila. Svaka srednja škola u BiH može prijaviti samo jedan tim koji će brojati 6 učenika i jednog nastavnika. Svaki tim za prijavu treba da popuni prijavni obrazac i napiše esej na engleskom jeziku na datu temu. Komisija u sastavu predstavnika British Council-a, Microsoft-a i MDG-F Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih  odabre najbolje eseje timova koji će se takmičiti u svakom gradu. Ministarstva obrazovanja koja se zainteresovana da učestvuju u selekciji imaju priliku da ocjene najbolje eseje i tako učestvuju u konačnom odabiru.

Drugi krug takmičenja

 

Drugi krug takmičenja se održava u 6 gradova. Organizator i partneri obezbijede užinu i piće tokom takmičenja, a gdje to bude nužno organizatori pokriju transportne troškove u visini povratne autobuske karte po osobi.

Svi učesnici ovih takmičenja (nastavnici i učenici) dobiju poklone od organizatora i partnera takmičenja, a pobjednike očekuju posebne nagrade. Pobjednički tim iz svakog grada će se takmičiti na finalnom takmičenju u Sarajevu gdje ima priliku osvojiti vrijedne nagrade.

 

Finalno takmičenje

 

Članovi pobjedničkih timova iz svih 6 gradova budu raspoređeni u nove timove (5 timova sa po jednim učenikom iz svakog grada i jedan nastavnik). Nastavnici čiji su timovi pobijedili na regionalnim takmičenjima, na finalnom takmičenju slučajnim odabirom budu dodijeljeni jednom timu, pošto su timovi sastavljeni od po jednog učenika iz svakog od 6 gradova.

Nakon toga, pobjednički tim će predstavlja BiH na Europskom takmičenju koje se održava u sklopu Europske sedmice poduzetništva.