“Podrška razvoju inkluzivne politike u svrhu školovanja djece sa posebnim potrebama”

Projekat “Podrška razvoju inkluzivne politike u svrhu školovanja djece sa posebnim potrebama” realizuje udruženje “proMente”  u saradnji sa udruženjem “Duga”, a uz podršku UNICEF-a. Aktivnosti predviđene ovim projektom podrazumijevale su aktivno učešće profesora, učenika završnih razreda i roditelja.

Rezultati istraživanja poslužiće  kao osnov za izradu akcionog plana za školovanje djece sa posebnim obarzovnim potrebama.