Plan aktivnosti za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije škole

 

Plan  aktivnosti za realizaciju projekta  Izbor najdemokratičnije škole

Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole kojeg čine nastavnici, roditelji, učenici, predstavnici lokalne zajednice je napravio Plan aktivnosti za realiazciju projekta Izbor najdemokratičnije škole.

 

Red. Br.

 

ŠTA

 

KO

 

DO KADA

 

Opis aktivnosti

 

Nosioci aktivnosti Vremenski okvir
Upoznavanje Nastavničkog vijeća, Vijeća učenika iVijeća roditelja Direktorica – Nastavničko VijećeNastavnik koordinator Muharem Zečić -Vijeće roditelja

Pedagog – Vijeće učenika

 

30.03. – 18.04.2012.
Izrada vlastitog Akcionog plana Školski tim (nastavnici – 2, roditelji – 2, učenici-2) 26.03.-18.04. 2012.
Interna evaluacija – Procjena postojećeg stanja u školi (priprema za evaluaciju) Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole  Do 30.04.2012.
Analiza prikupljenih podataka i izvještaj Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole  Do 15.05.2012.
Utvrđivanje prioriteta Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole  Do 21.05.2012.
Izrada plana aktivnosti prema definisanim prioritetima Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole  Do 21.05.2012.
Realizacija  planiranih aktivnosti Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole (nastavnici, roditelji, učenici, predstavnici lokalne zajednice)  21.05.—–
Samoevaluacija  nakon realizacije definisanih prioriteta-procjena napretka u razvoju demokratičnosti škole Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole (nastavnici, roditelji, učenici, predstavnici lokalne zajednice)  Novembar
Rezultati samoevaluacije – Izvještaj Direktorica ili neki drugi član Tima Novembar
10. Nastavak aktivnosti na podizanju demokratske škole Tim Kraj novembra