Pestalozzi seminar “Inkluzija u nastavi”

JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj je 20. i 21. septembra 2012.  bila inicijator i domaćin seminara “Inkluzija u nastavi” koji je organizovan u saradnji sa  Pestalozzi programom Savjeta Evrope.Imajući u vidu da je naša škola, prva u regiji koja je otvorila vrata učenicima sa posebnim potrebama (2006-e godine) javila se potreba da se dalje edukujemo u tom pravcu s ciljem da učenicima sa posebnim potrebama omogućimo što bolju socijalizaciju, integraciju i kvalifikaciju.

Pestalozzi program Savjeta Evrope se bavi edukovanjem nastavnog osoblja i stručnih saradnika putem organizovanja međunarodnih seminara. Pestalozzi program, koji sarađuje sa 43 zemlje  i organizuje do 50 seminara godišnje, prvi put  je organizovao seminar u BiH  i to baš u Ugostiteljskoj i trgovinskoj  školi u  Doboju.

Seminaru je prethodio jednogodišnji    ozbiljan posao na pripremama i organizaciji seminara u saradnji sa stručnjacima Pestalozzi programa i Ministarstvom prosvjete RS.

 

Ovaj dvodnevni seminar su vodili direktor Pestalozzi programa  gospodin Jozef Huber i ekspert za inkluzivnu nastavu iz Južnog Tirola u Italiji gospodin Kristijan Laner.

 

Seminar su pohađali profesori Ugostiteljske i trgovinske škole Doboj, stručni saradnici drugih srednjih škola u Doboju, predstavnik Pedagoškog zavoda Doboj, predstavnik Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama i stručnjaci iz osnovne škole “Vuk Karadžić” iz Doboja.

Ovim putem smo stekli nova saznanja uz pomoć kojih možemo da unaprijedimo kvalitet inkluzije u nastavi u našoj školi a potvrdili smo svoje stavove i uspjehe u kvalitetnoj socijalizaciji učenika sa posebnim potrebama.

 

 

Nastavićemo sa naporima da unaprijedimo kvalitet inkluzivne nastave i tako ostvarimo prava na kvalitetno obrazovanje svih učenika naše škole.