“Osnaživanje mladih lidera na lokalnom nivou”

11.10.-13.10.2012.

U sklopu projekta  “Osnađivanje mladih snaga na lokalnom nivou”,organizovanog od strane UNDEF-a a u saradnji sa Civitasom BiH,u našoj školi je održana edukacija učenika.Edukaciju je pohađalo 30 učenika kojima su po završetku uručeni certifikati.

Cilj projekta je uključivanje mladih ljudi u odlučivanje i kreiranje mjera javne politike .