Organizacija Maturske proslave i Maturske ekskurzije

26.04.2012.

Savjet učenika u organizaciji sa maturantima naše škole razmatrali su različite mogućnosti i ponude vezano za matursku proslavu i matursku ekskurziju.Nakon temeljne analize svih pristiglih ponuda odlučeno je da će maturanti proslaviti svoj dan 26.05.2012.u restoranu “Tina” a svečanu prozivku obaviti u 18 časova ispred Kulturnog centra.

Razmatrajući ponude različitih turističkih agencija učenici su se opredijelili za odlazak na dvije različite destinacije a to su Španija i Grčka.Svaki maturant će moći da se opredijeli gdje želi da putuje.