Održana sjednica Vijeća učenika – izabrana predsjednica i određen djelokrug rada

U četvrtak, 25.10.2012. godine, održana je sjednica Vijeća učenika naše škole. Na sjednici je bio po jedan predstavnik učenika svakog razrednog odjela.Naglašeno je da predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obavezama učenika. Djelokrug rada vijeća učenika utvrđuje se statutom škole.  Prema Statutu škole Vijeće učenika je savjetodavno tijelo. Dajući prijedloge i primjedbe učenici mogu sudjelovati u kreiranju politike škole, mogu poboljšati radno ozračje u školi i učiniti svoj boravak u školi ugodnijim.

Vijeće učenika Škole:

– priprema i daje prijedlog tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultete u obrazovanju

– Izviješćuje  o problemima učenika

-predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi

– pomaže učenicima u izvršavanju školskih i izvanškolskih obveza

– obavlja druge poslove određene ovim statusom i drugim općim aktima

Ove školske god. 2012./2013. za predsjednicu Vijeća učenika izabrana je Jelena Pišković, a potpredsjednik je Marko Grbeša.