Obuka za novi obrazovni program

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava Civitas i Ured za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BiH organizirali su 17. i 18. ožujka 2012. u Sarajevu obuku o novom obrazovnom programu “Izbor najdemokratičnije škole”.

Na obuci u Sarajevu sudjelovalo je više od 300 učenika, nastavnika i roditelja iz cijele BiH. U provedbu projekta bit će uključeno 58 škola, a među njima i OŠ Ivana Mažuranića iz Posušja. Obuku su uspješno završile profesorice: Ivana Banožić i Diana Tomić, predstavnice Vijeća roditelja: Mladenka Lebo i Katarina Markota te predstavnice Vijeća učenika: Lana Pavković i Ivana Šušnjar.

Na otvaranju skupa Sandra Sladaković, izvršna direktorica CIVITAS-a, istakla je kako su istraživanja pokazala da škole koje njeguju i odgajaju učenike u duhu poštivanja ljudskih prava i sloboda imaju smanjenu stopu kriminala, njeguju ekonomski razvoj i zdravu životnu okolinu.

Šef Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BiH Thomas E Mesa u svom je govoru kazao kako su nove mlade generacije nositelji svih društvenih i političkih promjena, da su oni odgovorni za ekonomski razvoj svojih zajednica te kako je škola mjesto gdje tu svoju građansku ulogu trebaju vježbati. Naglasio je kako sudjelovanjem u donošenju odluka unutar razreda i u školi, učenici vježbaju svoje buduće aktivnosti u političkom, društvenom i ekonomskom životu zajednice.

Cilj ovog seminara je bio obrazovati mlade, njihove roditelje i profesore o demokraciji i ljudskim pravima te da ih potakne da to stečeno znanje primjene u svojim školama.