Obuka nastavnog kadra

U organizaciji škole realizovana je obuka članova Nastavničkog vijeća i stručnih saradnika od strane profesora Mile Ilića i asistentice Ljiljane Jerković na temu “Savjetodavno-pedagoški rad nastavnika sa roditeljima”.
Osnovni cilj interaktivnog stručnog usavršavanja nastavnika je osposobljavanje istih na pedagoško-psihološkoj utemeljenosti vođenja individualnog i grupnog savjetodavnog rada sa roditeljima.

Odziv i interes nastavnika bio je na visokom nivou. U obuku su uključeni i pripravnici projekta “Znanjem do posla”.
Obuka je bila više nego interesantna, a od strane predavača dio se realizovao i putem radionica.

Inače, u našoj školi, kod realizacije većine projekata aktivno učestvuju članovi Savjeta roditelja, i roditelji uopšte.