Obilježena „Sedmica borbe protiv raka grlića materice“ – od 21. do 26. januara.

U organizaciji Savjeta učenika, Sekcije Crvenog krsta, Sekcije zdravstvenog prosvjećivanja i Informatičke sekcije  održane su prezentacije i predavanja na ovu temu  i  podijeljeni pamfleti na kojima su sadržane bitne informacije vezane za prevenciju i simptomatologiju ove bolesti.

Odlučeno je da će učenici u toku drugog polugodišta imati edukacije učenik-učenik u drugim školama na ovu temu i druge teme iz oblasti zdravstva.

rak grlica materice

kontracepcija 1kontracepcija 2

Rak grlica 2 Rak grlica 1

 

 

 

 

 

rak grlica 1rak grlica 2rak grlica 3rak grlica 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2013.je održano predavanje na ovu temu u OŠ “Vuk Karadžić” u Kakmužu.

OS 1OS 2OS 3