Obilježavanje Dječije nedjelje :)

Djeca su naše najveće bogatstvo, naša sadašnjost i budućnost. Naša škola svake godine organizuje niz aktivnosti u cilju obilježavanja dječije nedjelje. Od prošle školske godine u našoj školi se u holu nalazi kutija koju su postavili i osmisli učenici Vijeća učenika, u kutiju svi učenici mogu ubaciti svoje želje, probleme, pohvale, kritike, pitanja i sl. Kutija je anonimnog karaktera, otvara je menadžment škole te sve što se nađe u njoj a predstavlja potenacijalni problem u najkraćem mogućem roku rješavaju. Takođe u ovoj sedmici organizujemo i prezentaciju škole na radiu, kao i niz humanitarnih akcija. Ove godine su to akcije prikupljanja namirnica i novčanih sredstava za Narodnu kuhinju Imaret, zatim prikupljanje knjiga za školsku biblioteku, kao i prikupljanje sredstava za naš Fond solidarnosti.