O ŠKOLI

 

OŠ „6. mart“ Hadžići otvorena je davne 1911. Godine pod imenom Državna osnovna škola u Hadžićima. U prvoj generaciji upisano je 90 učenika. 1951. godine škola je prerasla u šestogodišnju školu i dobila naziv Narodna šestogodišnja škola u Hadžićima. 1. septembra 1953. godine prerasta u Državnu osmogodišnju školu u Hadžićima. Od 1962. godine škola dobiva novu zgradu, istureno odjeljenje u Drozgometvi i nosi naziv Osnovna škola „Slobodan Princip Seljo“. Od tada broj učenika u školi nikada nije bio ispod 1000 a nastava se odvija u tri smjene.  1969. godine  počela je sa radom područna škola u Binježevu, a od 1996. godine škola nosi Osnovna škola „6. mart“ Hadžići.

Školske 2011/12.godine obilježili smo veliki jubilej – stotinu godina postojanja i djelovanja. Tim povodom organiziran je veliki kulturno umjetnički događaj, objavljena monografija i godišnjak čime se nastojalo ukazati na veličinu, značaj, napor i postignuća velikog broja ljudi koji su čitavo jedno stoljeće gradili historiju lokalnog školstva.

I danas je OŠ „6. mart“ Hadžići sa  najbrojnija škola u Kantonu Sarajevo.

LIČNA KARTA ŠKOLE

Naziv školeJAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „6. MART“
Direktorica školeAlispahić Đenana

 

Pomoćnik direktorice školeĆesko Hajrudin
Pedagog – psihologRešidović Jasna PedagogFazlić Meliha
Socijalni radnikFejzić Lejla Sekretar školeŠehović Hanifa
BibliotekarSidran Nevzeta Samostalni referent za plan i analizuFejzić Nermina
Telefon033/420-120

033/428-175

Fax033/420-120 e-mailos6mart@bih.net.ba
AdresaAnđelka Lažetića 5 Općina Hadžići WEB stranicawww.os6mart.edu.ba

 

STATISTIČKI PODACI O ŠKOLI 2012/13. ŠKOLSKU GODINU

Broj učenika 1135

Kvalifikaciona struktura zaposlenih

Broj odjeljenja 52

VSS

VŠS

SSS

KV

NKV

Broj uposlenika 102

52

30

2

5

13