O našoj školi…

Na inicijativu Narodnog Odbora Sreza Doboj i Sreske trgovačke škole, Rješenjem trgovinske komore NRBiH broj 2759/56 od 01.09.1956 god. osnovana je i registrovana Stručna trgovačka škola u Doboju. Ugostiteljska škola u Doboju je osnovana 1961 godine. i od tada se u Doboju obrazuju konobari i kuvari.
Naredne školske godine ove dvije škole su se spojile i sve do danas rade pod jedinstvenim nazivom koji se više puta mjenjao a od 01.09.2012. glasi JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj.

U školi se učenici obrazuju za slijedeća zanimanja:
-konobar III stepen
-kuvar III stepen
-trgovac III stepen
-trgovački tehničar IV stepen
-ugostiteljsko kulinarski tehničar IV stepen
-turistički tehničar IV stepen

naravno, uz mogućnost proširenja ove liste zanimanja, a u okviru našeg područja rada.

Prostorije škole se nalaze u prizemlju zgrade Srednjoškolskog centra Doboj zauzimajući prostor od oko 1100m2. Raspolažemo sa 13 učionica, jednim kabinetom za informatiku, kabinetom za izvođenje praktične nastave za trgovce, kabinetom za turističku praksu, praktikumom- školskim restoranom i školskom kuhinjom i školskom bibliotekom koja broji 5023 knjige.

U školi je zaposleno 50 radnika od kojih su 38 nastavnici, direktor, 3 stručna saradnika (pedagog, psiholog i bibliotekar), sekretar, računovođa i pomoćno osoblje.

Školom upravlja školski odbor koji broji sedam članova, dva iz reda nastavnika, dva iz reda roditelja, jedan ispred lokalne zajednice i dva iz reda osnivača škole. U školskom odboru je zastupljena nacionalna struktura u skladu sa zakonskim aktima i nacionalnom strukturom učenika.

U školi aktivno djeluje Savjet roditelja kao savjetodavno tijelo u školi kao i Savjet učenika koje se prvenstveno odlikuje organizovanjem humanitarnih akcija u školi.