“Naša mažoret sekcija”

Mažoret sekcija osnovana je  u septembru 2010. Ova sekcija broji 22 člana, a sekciju je osnovala i vodi učiteljica Senka Spasojević.

     Napori sekcije su  rezultirali  nastupima na svim školskim priredbama kako internim tako i javnim. Svoj performans su predstavljale i na gradskim manifestacijama, karnevalima, utkakmicama i festivalima u Prijedoru i Derventi.

“Treninge imamo  jednom sedmično po dva časa, a po potrebi i nekoliko puta. Uniforme su plavo-žute boje, a rekviziti su pom-poni, a cilj nam je da vježbamo sa mažoret štapovima. Mi smo prva i još uvijek jedina mažoret sekcija među prijedorskim osnovnim školama. Možemo se pohvaliti sa više od 30 nastupa u našem gradu i široj okolini”, rekla je Senka Spasojević.