NAPREDNA ŠKOLA LJUDSKIH PRAVA „ŠKOLA SOLIDARNOSTI“

Uz podršku Američke ambasade u BiH, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj pokrenuo je projekat „ Otvori oči- ovo je i tvoja prošlost“. U sklopu ovog projekta bice održana Napredna škola ljudskih prava, pod nazivom „Škola solidarnosti“,  u periodu od 02.10.2012. do 02.11.2012. godine. U ovom projektu ce učestvovati pet učenika naše Škole  i psiholog Aleksandra Milić, kao koordinator.

Projekat ima za cilj da postakne i pruži podršku mladim ljudima iz Bijeljine, Brčko Distrikta BH i Tuzle u kreiranju zajedničkog dijaloga baziranog  na utvrđenim činjenicama iz nedavne prošlosti, sa ciljem stvaranja uzajamnog povjerenja i inicijativa na putu ka prevazilaženju negativnih posledica rata i kreiranju bolje budućnosti. Ovi ciljevi bice ostvareni putem niza aktvinosti koje će se obavljati u saradnji sa srednjim školama iz Brčkog, Tuzle i Bijeljine.