MOTO NAŠE ŠKOLE

U školskoj 2011/2012 godini Savjet učenika je odabrao moto naše škole. Na sastanku Savjeta učenika bilo je više prijedloga ali je ovaj odabran glasanjem najvećeg broja učenika.

NIKO NA SVIJETU NIJE JAČI OD ČOVJEKA KOJI ZNA.ZATO I JESMO TU.