“MODERNA ŠKOLA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA”

Ovo je naziv projekta koji je nastao u saradnji sa školom iz Užica a njegovo finansiranje odobreno u okviru drugog poziva projekta “Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu”

Ciljevi projekta:   Jačanje kapaciteta škola i lokalnih samouprava za bavljenje pitanjima održivog razvoja u Užicu i Foči

Unapređenje kvaliteta nastave u oblasti održivog razvoja, osavremenjavanjem nastavnih sredstava

Podizanje nivoa stručnih kompetencija nastavnog kadra i promocija obrazovanja za održivi razvoj

Kratak opis projekta-izvod iz projekta:

“Osavremenjavanjem nastavnih sredstava i podizanjem nivoa stručnih kompetencija nastavnog kadra u dve osnovne škole u Užicu i Foči, unaprediće se kvalitet nastave u oblasti održivog razvoja. Opremanjem 2 multimedijalne učionice, audio i video opremom, biće omogućeno interaktivno izučavanje tema iz nastavnog programa čija je tema održivi razvoj. Na ovaj način se obezbeđuju kvalitetni tehnički preduslovi i za izvođenje obuka za nastavni kadar, koje će sprovoditi predavači sertifikovani od strane Ministarstava prosvete dve države. Organizacijom dva eko-dana u Užicu i Foči, omogućiće se prilika za razmenu ideja, znanja i iskustava između đaka, nastavnika i rukovodstva dve škole, u pogledu primene novog koncepta nastave održivog razvoja. Tokom celog trajanja projekta predviđena je kontinuirana promocija samog koncepta nastave i to putem štampe promotivnog materijala i objavom informacija u elektronskim medijima. Povrh svega, planirana je i razmena iskustava i znanja iz ove oblasti između đaka dve škole sa Zapadnog Balkana i njihovih vršnjaka iz Zapadne Evrope. Ovaj vid komunikacije će se odvijati putem postavljanja različitih sadržaja, iz oblasti održivog razvoja, na internet (YouTube, Facebook…), na engleskom i francuskom jeziku, za šta će biti zaduženi učenici osnovnih škola.”