MISIJA I VIZIJA ŠKOLE

 

Misija

Misija Prve osnovne škole Konjic je pridonijeti razvoju društva neprekidnim odgajanjem i obrazovanjem učenika suvremenim metodama, sredstvima i oblicima rada.

Svoju misiju Škola ostvaruje kroz obavezne i izborne nastavne predmete, rad na obrazovanju i okupljanju djece sa teškoćama u razvoju, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, učeničku zadrugu, izložbeno-prodajne radionice, projekte iz demokratije,  te kroz razne projekte u koje se uključuje.

Uloga Škole u društvu je osigurati učenicima stjecanje kompetencija, znanja i vještina koje će ih osposobiti za život i rad u promjenjivu društveno – kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnoga gospodarstva, u vremenih informacijsko–komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća. Djecu sa teškoćama u razvoju osposobiti za što samostalnije življenje i uticaj na društvene tokove na uključivanje u ovaj posao.

Vizija

U odgojno-obrazovnom procesu nastojimo napraviti zaokret od tradicionalnog prenošenja znanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija kod učenika koje će im omogućiti život i rad u suvremenom društvu koje podrazumijeva cjeloživotno učenje. Cijenimo trajno i primjenjivo znanje i cjeloživotno učenje.

Vizija Škole je da iz nje izlaze učenici koji će:

•             – komunicirati na standardnom jeziku

•             – komunicirati na stranom jeziku

•             – imati razvijene matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u   prirodoslovlju i tehnologiji

•             – imati razvijenu digitalnu kompetenciju

•             – naučiti kako učiti

•             – imati razvijenu socijalnu i granansku kompetenciju

•             – imati razvijenu inicijativnost i poduzetnost

•             – imati razvijenu kulturnu svijest i izražavanje

•             – kritički razmišljati

•             – biti spremni za rad u timu