Lična karta Osnovne škole “Kozarska djeca” Gradiška

 

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv: Osnovna škola “Kozarska djeca”

Adresa: Srpski bedem 95. br. 17.; 78 400 Gradiška

Tel/fax: 051/842 – 212 ; 051/840 – 087

Mail: os036@gradiska.com

Osnovna škola „Kozarska djeca“ smještana je u prigradskom naselju Kruškik na području Opštine Gradiška, uz magistralni put Gradiška – Kozarska Dubica.

Škola u svom sastavu ima i jednu petogodišnju područnu školu u naselju Orahova udaljenu oko 20 km od centralne škole.

Vaspitno – obrazovni rad u centralnoj školi započeo je 1971. godine.

Škola raspolaže sa 2950 m₂ zatvorenog prostora, od toga 1324 m₂ učioničkog. Otvoreni školski prostor čine igralište za mali fudbal, košarku, odbojku i Het-trick, igralište sa vještačkom podlogom za mali fudbal. Ukupna površina otvorenog prostora iznosi 7550 m₂.

Nastava je kabinetskog tipa. Škola posjeduje dobro opremljen informatički kabinet, fonetski kabinet za nastavu engleskog jezika i multimedijalnu učionicu.

Vaspitno – obrazovnim radom obuhvaćena su 368 učenika, raspoređena u 19 odjeljenja. U centralnoj školi nastavni proces izvodi se u dvije smijene. Pored engleskog jezika, učenici izučavaju i njemački jezik. Časove vjeronauke učenici pohađaju prema svom vjerskom opredjeljenju.

Struktura učenika škole je izuzetno specifična po svim karakteristikama. Školu prvenstveno karakteriše mješovita nacionalna struktura učenika:

  • Srba – 66,03%,
  • Bošnjaka – 31,79%,
  • Roma – 1,36%,
  • Ukrajinaca – 0,54% i
  • Albanaca – 0,54%.

Evidentan broj učenika se svrstava u kategoriju povratničke populacije i kategoriju raseljenih lica. Porodice u kojima učenici odrastaju su relativno siromašne, obrazovna struktura roditelja je na vrlo niskom nivou.

Škola ima 44 radnika, od toga 30 je uključeno neposredno u vaspitno-obrazovni rad sa učenicima.  U školi djeluje i stručna služba koja u svom sastavu ima: pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa. Nastavni kadar je mlađe životne dobe spreman na promjene i usvajanje novih saznanja, pripada različitim kulturama i višenacionalan je.