“Kutak zive prirode”

Naš razred je na časovima demokratije razmatrao niz problema koji su prisutni u našoj Školi i lokalnoj zajednici. Problemi koje su učenici predložili za projekat ,,Ja građanin“ su: Autobusko stajalište, Kutak žive prirode i Pomoć socijalno ugroženoj djeci. Razgovarali smo i nastojali odlučiti se za problem koji ima dovoljno argumenata za rad na njegovom rješavanju. Nakon glasanja sprovedenog u našem razredu odlučili smo da rješavamo prijedlog koji je dobio podršku većine za njegovo rješavanje. Problem je vezan za organizaciju rada u školi. Odnosi se na primjenu nastavnih sredstava vezanih za časove prirode i društva i časove biologije. Cilj izrade tj. uređenja Kutka žive prirode jeste da se poboljša kvalitet izvođenja nastave prirode i društva u nižim razredima kao i nastave biologije u višim razredima. Tragajući za informacijama došli smo do podatka šta je kutak žive prirode. Prema Metodici nastave prirode i društva-,, Kutak žive prirode je školski vrt u minijaturi smješten u školskoj zgradi (najčešće u hodniku). On je izuzetno važan za uspješnu organizaciju nastave prirode i društva. U njemu su odabrane biljke i životinje prema programu i dijelovima nastavne godine”. Učiteljica Stoja Zdjelar nam je potvrdila da se nastava u našoj Školi u najvećem dijelu izvodi na tradicionalan način i da učenici najviše vremena provedu u učionici učeći iz udžbenika.

 

Prema njenim riječima znanje se ne stiče samo iz knjiga , već posmatranjem pojava i procesa koji se dešavaju oko nas, naročito u prirodi i zbog toga bi bilo korisno da se u našoj Školi izradi kutak žive prirode. Djeci bi bio interesantan rad na času gdje bi oni posmatrali pojave i stanja u kojima se nalaze biljke i životinje u malom školskom vrtu. Naša nastavnica bilogije potvrđuje da bi časovi organizovani na ovaj način bili interesantni i učenicima viših razreda. Učenici bi na očigledan način sticali znanja vezana za časove redovne nastave , ali isto tako kutak žive prirode važan je za rad učenika koji su članovi cvjećarske i ekološke sekcije. Osim što je koristan za nastavu, uljepšaće školski prostor.

 

U rješavanju našeg problema treba da nam pomognu organi vlasti unutar škole, a to su direktor škole i Školski odbor. Isto tako očekujemo pomoć i podršku Savjeta učenika, Savjeta roditelja kao i pojedinaca iz naše lokalne zajednice.
Izvori innformacija: anketa, intervjui sa učiteljicama, nastavnicom biologije i pedagogom, metodika nastave prirode i društva.

 Naša grupa je napravila anketu kojom smo željeli provjeriti mišljenja i stavove učenika , nastavnika i roditelja u vezi sa predloženom strategijom. U anketi smo postavili pitanje: ,,Da li smatrate da će uređenje Kutka žive prirode doprinijeti kvalitetnijem izvođenju nastave? “Sa odgovorom da odgovorilo je 75% ispitanika, sa odgovorom ne 8,3% ispitanika i sa odgovorom djelomično 17% ispitanika. Pošto je većina odgovora bila pozitivna ,smatramo da je naš izbor strategije bio dobar. Podršku očekujemo od većine učenika ,nastavnika, roditelja kao i pedagoga i direktora škole. Nije nas podržao jedan dio pojedinaca koji su se zabrinuli “ko će finansirati projekat i ko će se brinuti o biljkama u vrtu kao i ribama u akvarijumu”.