Konferencija World Vision

U toku dugogodišnje saradnje sa nevladinom

organizacijom World Vision ostavreni su vidljivi rezultati

i unapređenja odgojno-obrazovnog procesa kroz različite aktivnosti

između ostalog rad na poboljšavanju usolva za rad u školi,razvijanje infra

strukture školskih objekata.Poseban segment djelovanja je projekat

“Sponzor ship”gdje se učenici dopisuju sa vršnjacima iz Južne Koreje.

U sklopu zajedničkih aktivnosti su  i pjekti na sprećavanju Maloljetničke delikvencije,

Borba protiv ovisnosti koje izvode osposobljeni vršnjački edukatori,učenici naše škole.

U toku mjeseca oktobra škola se prestavila na  ovoj Konferenciji svojim projektima i aktivnostima

koje su realizovane u proteklom periodu ,kao i planovima za naredni period.

Evo i nekolio fotografija sa Konferencije World Vision održane 10.10.2012.godine

ispred omladinskog centra u Kakanju.