JEDNODNEVNO PJEŠAČENJE UČENIKA

Godišnjim programom rada škole, shodno NPP (Upustva za ostvarivanje programa nastave fizičkog vaspitanja), te potrebama  učenika planiran je i izveden jesenji izlet -marš pješačenjem za učenike od drugog do devetog razreda.

Izlet pješačenjem, popularno nazvan jednodnevni marš, realizovan je u oktobru 2012. godine.

Osnovni zadaci i ciljevi bili su: motivisanje učenika za samostalan rad na razvijanju i održavanju fizičke kondicije u svakodnevnom životu, razvijanje motoričkih sposobnosti, razvijanje higijenskih navika, razvijanje ekološke svijesti, upoznavanje prirodno – društvenih karakteristika užeg zavičaja, korelacija nastavnih predmeta (fizičko vaspitanje, geografija, biologija, priroda i društvo i slično).