IZUZETNO AKTIVAN SAVJET UČENIKA

U našoj škkoli je praksa i tradicija da Savjet učenika ima svoj Projekat, kroz čiju pripremu i realizaciju uključuje veliki broj djece iz škole, sarađuje sa drugim učenicima preko društvenih mreža, sarađuje sa različitim institucijama lokalne zajednice. Veliki broj je uspješno realizovanih Projekata: ”Suzbijawe međuvršnjačkog nasilja”, ”Nasilje na internetu”, Komunikacija roditelj-učenik,…
Na sjednici Savjeta učenika 17.09.'12.g., usvojen je Program rada SU i određen Projekat.Ove šk.godine naziv Projekta je ”Pravilnom ishranom do zdravlja”. Svi zainteresovani za učešće u ovom Projektu mogu kontaktirati našu školu. Inače, na pomenutoj sjednici su određeni timovi: za edukaciju, za info-kutak, za kult.-javnu djelatnost i za sport.