IZBOR NAJBOLJIH UČENIKA U ODJELJENJIMA OD III DO IX RAZREDA

U cilju motivisanja učenika da što odgovornije, savjesnije i svestranije ispunjavaju svoje školske i vanškolske obaveze, razvijanja i njegovanja kulturnog ophođenja, ponašanja, te razvijanja pozitivnog takmičarskog duha i spremnosti da se pomogne drugima, na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine učenici biraju najboljeg učenika odjeljenja.

Kriterijumi koji se poštuju prilikom izbora učenika odjeljenja su:

–          uspjeh u učenju,

–          primjerno ponašanje,

–          odgovornost u ispunjavanju školskih obaveza,

–          radovnost u pohađanju nastave,

–          spremnost da se pomogne drugima,

–          učešće u vannastavnim aktivnostima,

–          učešće na takmičenjima…

Poštujući prvenstveno slobodu izbora svakog učenika pojedinačno, na demokratski način, učenici biraju najboljeg učenika odjeljenja, a odjeljenjski starješina nakon završene procedure izbora ime učenika dostavlja stručnoj službi škole.

Najbolje učenike uvijek nagradimo želeći da im na taj način damo priznanje za postignute rezultate u toku polugodišta i u toku školske godine. Trudimo se da najboljim učenicima obezbijedimo zajedničko druženje, posjetu pozorištu, besplatan jednodnevni izlet ili sl., a svaki izabrani učenik dobija Pohvalu.