Interkulturalni festival

U okviru projekta „Obrazovanje za različitosti“ u ogranizaciji CIVITAS-a učenici škole su 17.i 18.09.2011.godine boravili na Jahorini na „Interkulturalnom festivalu“ povodom predstavljanja naše škole i zajednice iz koje dolaze. Pored obrazovnog dijela Festival je imao i zabavni te sporstki dio.Naši učenici su se predstavili sa rukotvorinama koje su karakteristične za našu zajednicu kao i sa tradicionalnom kuhinjom. Našu školu su predstavili slijedeći učenici: Nazima Ališić, Nevena Stojnić, Vanja Kovačević i Elvir Čatak, zajedno sa nastavnicom srpskog jezika i književnosti Majom Bošnjak.